Ponad dwa lata temu studenci Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, będący członkami SKNTL, zainteresowali się tematyką największej aktualnie planowanej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wszystko zaczęło się od uczestnictwa w krajowych konferencjach lotniczych, po których nastąpiło przeprowadzenie wewnętrznych warsztatów, wykonanie pierwszych obliczeń i dokładne studiowanie dokumentów niezbędnych podczas planowania lotniska. W końcu powstały pierwsze rysunki. Członkowie SKNTL od początku prac nad modelem, aż do dziś, podzieleni są na dwa zespoły projektowe:
- grupa zajmująca się projektowaniem terminali lotniczych,
- grupa zajmująca się częścią airside, czyli strefą operacyjną portu lotniczego.

W styczniu 2020 roku, nasze Koło Naukowe podjęło współpracę z Kołem Naukowym Infrastruktury Strukturalnej, zrzeszającym głównie studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Był to niezwykle istotny krok w kontekście naszego projektu, ponieważ w kolejnych miesiącach model stał się dużo dokładniejszy, ruszyły również prace nad koncepcją przylotniskowego Smart City.

Tego samego roku podjęliśmy współpracę z Kołem Naukowym Druku 3D, również działającym przy Politechnice Warszawskiej. Koło to pomogło nam przy drukowaniu samolotów oraz terminali lotniczych.

W październiku 2020 roku Akademicki Model Centralnego Portu Komunikacyjnego przestał istnieć jedynie w programach komputerowych - powstał jego fizyczny odpowiednik w formie makiety. Wraz z graficznymi wizualizacjami oraz słownym przedstawieniem projektu, została ona zaprezentowana podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020", organizowanej przez SKNTL oraz Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu PW. Projekt zyskał wiele pozytywnych opinii od przedstawicieli lotniczego świata, co tym bardziej zmotywowało studentów do dalszej pracy. Więcej informacji o konferencji można przeczytać tutaj.

W kolejnych miesiącach trwały dalsze, regularne prace nad projektem. Nastąpiła znaczna rozbudowa części airside oraz terminal. Znaczne zmiany zaszły również w strefie smart city, gdzie dodatkowo rozpoczęły się prace nad projektem hotelu kapsułowego oraz dokładnego modelu dworca kolejowego.

W najbliższym czasie światło dzienne ujrzy druga makieta portu. Będziemy o tym fakcie na bieżąco informować, bądźcie z nami!

Projekt jest finansowany w ramach programu grantów rektorskich Politechniki Warszawskiej.