Zarząd SKNTL

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Transportu Lotniczego wybierany jest na jednoroczną kadencję pod koniec semestru letniego.

Poniżej przedstawiony jest Zarząd SKNTL na rok akademicki 2017/2018:

•Przewodnicząca:
Patrycja Olech

•Wiceprzewodniczący:
Mateusz Cieślak

•Sekretarz:
Igor Szumliński

•Skarbnik:
Przemysław Kot

•Stały delegat do Rady Kół Naukowych:
Barbara Michalczuk

Opis typowych obowiązków członków Zarządu:
– Przewodniczący – osoba koordynująca działania SKNTL, reprezentująca Koło na oficjalnych spotkaniach, kreująca wizję rozwoju Koła i dopilnowująca ciągłego oraz aktywnego działania SKNTL.
– Wiceprzewodniczący – osoba wspierająca działania przewodniczącego i zastępująca go podczas nieobecności, współorganizująca spotkania i projekty naukowe.
– Sekretarz – osoba odpowiedzialna za przygotowywanie podań oraz raportów z działalności SKNTL, współorganizująca spotkania i projekty naukowe.
– Skarbnik – osoba odpowiedzialna za kreowanie i realizację strategii wykorzystania dostępnych funduszy finansowych Koła, współorganizująca spotkania i projekty naukowe.
– Stały Delegat do Rady Kół Naukowych – osoba odpowiedzialna za reprezentowanie SKNTL na spotkaniach Rady Kół Naukowych, współorganizująca spotkania i projekty naukowe.

Historyczne składy Zarządu SKNTL

Zarząd SKNTL na rok akademicki 2016/2017
•Przewodniczący:
inż. Robert Szymczak

•Wiceprzewodniczący:
Mateusz Cieślak

•Sekretarz:
inż. Edyta Zakrzewska

•Skarbnik:
inż. Krzysztof Bojski

•Stały delegat do Rady Kół Naukowych:
Artur Ragus

Zarząd SKNTL na rok akademicki 2015/2016
•Przewodniczący:
Robert Szymczak

•Wiceprzewodnicząca:
inż. Daria Jagieło

•Sekretarz:
Krzysztof Bojski

•Skarbnik:
inż. Edyta Zakrzewska

•Stały delegat do Rady Kół Naukowych:
Artur Ragus

Zarząd SKNTL na rok akademicki 2014/2015
•Przewodnicząca:
inż. Daria Jagieło

•Wiceprzewodniczący:
Robert Szymczak

•Skarbnik:
Krzysztof Bojski

Zarząd SKNTL na rok akademicki 2013/2014
•Przewodniczący:
Wiktor Kowalczyk

•Wiceprzewodnicząca:
Daria Jagieło

•Skarbnik:
Rafał Banasiewicz