Projekty

SKNTL od 2014 roku realizuje projekty naukowe mające na celu rozwój studentów. Jako podstawowy cel stawiamy sobie użyteczność naszych publikacji, dlatego skupiamy się na tematach poruszających rzeczywiste problemy sterowania ruchem lotniczym. We współpracy z Zakładem Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu PW opracowujemy program zajęć na nowe laboratorium lotnicze.

Obecnie realizujemy dwa projekty naukowe:

I. Opracowanie programu laboratoriów dla Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego

Cele:
 1. Uruchomienie kreatywności studentów
 2. Zainteresowanie studentów tematami lotniczymi
 3. Wykształcenie umiejętności naukowego podejścia do tematu
 4. Stworzenie poczucia współodpowiedzialności za przyszłość Zakładu ITL
 5. Zintegrowanie członków koła
 6. Nauczenie się pracy w grupie

II. Prognozowanie trajektorii 4D jako element średnioterminowego systemu wykrywania konfliktów w ruchu lotniczym

Cele:
 1. Zapoznanie się z formą pracy naukowej
 2. Poznanie problematyki kontroli ruchu lotniczego
 3. Przeanalizowanie potencjalnych sytuacji zagrożenia w sterowaniu ruchem lotniczym
 4. Zagłębienie się w temacie prognozowania trajektorii 4D
 5. Stworzenie artykułu do wykorzystania na konferencjach naukowych
 6. Pokazanie realnej alternatywy dla obecnie niedoskonałych systemów MTCD
 7. Nawiązanie ścisłej współpracy z pracownikami Zakładu ITL
 8. Włączenie mało aktywnych członków w działalność koła
 9. Zintegrowanie studentów.