Projekt ,,Droniada 2018″ i zmiany w zarządzie na sem. 2017/2018

W tydzień po spotkaniu organizacyjnym Studencki Koło Naukowe Transportu Lotniczego rusza z nowym projektem związanym z konkursem odbywającym się w czerwcu 2018 w Krakowie – ,,Droniada 2018″. Projekt ten pozwoli nam zmodernizować już istniejące, skonstruowane w zeszłym roku bezzałogowe statki powietrzne posiadane przez Koło.

Poza tym w Zarządzie Koła nastąpiły dwie zmiany. Z funkcji Skarbnika oraz Delegata do Rady Kół Naukowych zrezygnowali Artur Ragus oraz Marta Bicka. W związku z tym na spotkaniu organizacyjnym odbyły się wybory uzupełniające, w efekcie których, jednogłośnie zostali wybrani:

-Przemysław Kot na stanowisko Skarbnika.

-Barbara Michalczuk na stanowisko Delegata.

Na spotkaniu organizacyjnym mieliśmy również przyjemność powitać nowych członków zwyczajnych Studenckiego Koła Naukowego Transportu Lotniczego, którymi zostali:

-Przemysław Kot

-Monika Karpińska

-Barbara Michalczuk

-Kinga Czyżewska

-Piotr Powieśnik

Gratulujemy i życzymy dalszego zapału do pogłębiania swojej lotniczej wiedzy oraz dobrej zabawy wśród miłośników lotnictwa.