Kontakt

Dane adresowe:
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
skntlpw@gmail.com