Projekt ,,Droniada 2018″ i zmiany w zarządzie na sem. 2017/2018

W tydzień po spotkaniu organizacyjnym Studencki Koło Naukowe Transportu Lotniczego rusza z nowym projektem związanym z konkursem odbywającym się w czerwcu 2018 w Krakowie – ,,Droniada 2018″. Projekt ten pozwoli nam zmodernizować już istniejące, skonstruowane w zeszłym roku bezzałogowe statki powietrzne posiadane przez Koło.

Poza tym w Zarządzie Koła nastąpiły dwie zmiany. Z funkcji Skarbnika oraz Delegata do Rady Kół Naukowych zrezygnowali Artur Ragus oraz Marta Bicka. W związku z tym na spotkaniu organizacyjnym odbyły się wybory uzupełniające, w efekcie których, jednogłośnie zostali wybrani:

-Przemysław Kot na stanowisko Skarbnika.

-Barbara Michalczuk na stanowisko Delegata.

Na spotkaniu organizacyjnym mieliśmy również przyjemność powitać nowych członków zwyczajnych Studenckiego Koła Naukowego Transportu Lotniczego, którymi zostali:

-Przemysław Kot

-Monika Karpińska

-Barbara Michalczuk

-Kinga Czyżewska

-Piotr Powieśnik

Gratulujemy i życzymy dalszego zapału do pogłębiania swojej lotniczej wiedzy oraz dobrej zabawy wśród miłośników lotnictwa.

SKNTL zwiedziło CZRL PAŻP

PAZPskntlW ubiegły piątek (16 grudnia 2016 r.) kilkunastu członków Studenckiego Koła Naukowego Transportu Lotniczego odwiedziło Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Była to doskonała okazja do zapoznania się z pracą kontrolerów ruchu lotniczego. Po Agencji oprowadzali nas Pani Anna Jawoszek i Pan Klaudiusz Dybowski. Wizytę rozpoczęliśmy PAZPwyklad1od godzinnego wykładu na temat kontroli ruchu lotniczego poprowadzonego przez Pana Klaudiusza Dybowskiego. Następnie podzieleni zostaliśmy na 3 podgrupy, które zwiedzały kolejno wieżę kontroli ruchu lotniczego Lotniska Chopina w Warszawie, salę operacyjną w której pracują kontrolerzy obszaru i zbliżania, a na koniec ośrodek szkoleniowy z symulatorami stanowisk kontrolerskich. Wizyta trwała 3h i odbyła się w serdecznej atmosferze. Dziękujemy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za poświęcony nam czas.

Podsumowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Inżynieria Ruchu Lotniczego”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego” dobiegła końca. W dniach 12-13 kwietnia 2016 roku ponad 70. uczestników konferencji podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zaprezentowane zostały osiągnięcia środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. W łącznie czterech sesjach, zarówno plenarnych jak i plakatowej, zaprezentowane zostało ponad 40 artykułów.

Po raz pierwszy w historii Konferencja „Inżynieria Ruchu Lotniczego” rozpoczęła się w nowoczesnej auli głównej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. W dwóch pierwszych sesjach plenarnych brali udział nie tylko pełnoprawni uczestnicy Konferencji, ale także studenci Politechniki Warszawskiej na zasadzie wolnych słuchaczy. Dodatkowo sesjom towarzyszyły interaktywne wystawy Partnerów Konferencji.

Na wieczór uczestnicy Konferencji przejechali do Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku, gdzie odbyła się uroczysta kolacja i wieczorna integracja.

W środę 13 kwietnia po śniadaniu odbyła się sesja plakatowa, w której zaprezentowane zostało przeszło 20 artykułów. Była to świetna okazja do osobistego porozmawiania z autorami i wymiany opinii na temat prac. Po przerwie kawowej rozpoczęła się ostatnia sesja plenarna. Zaprezentowane zostało na niej 6 referatów. Prezentujący byli dopytywani przez pozostałych uczestników, w wyniku czego rozwinęło się kilka burzliwych dyskusji. Na szczęście w pokojowej atmosferze Konferencję zakończył Kierownik Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu PW – prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Skorupski. Na pożegnanie wszyscy uczestnicy udali się na obiad kończący dwa intensywne konferencyjne dni.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom Konferencji i naszym Partnerom, bez których tak wspaniałe wydarzenie nigdy nie mogłoby się urzeczywistnić. To właśnie grono teoretyków i praktyków świata lotniczego tworzy wyjątkową atmosferę Konferencji „Inżynieria Ruchu Lotniczego”.

Pozostaje niecierpliwie czekać na rok 2018 i rocznicową już V edycję Konferencji „Inżynieria Ruchu Lotniczego”!